/Brexit: İngiltere, Avustralya ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
Brexit: İngiltere, Avustralya ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Brexit: İngiltere, Avustralya ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Hükümet ayrıca anlaşmada iklim değişikliğine ilişkin Paris anlaşmasına atıfta bulunan bir dizi çevresel hükümlere de işaret ediyor. Bununla birlikte, küresel sıcaklık artışını 1.5C ile sınırlama hedefine yapılan açık bir referanstan vazgeçildi. İklim STK’ları bundan etkilenmeyecek.

#Brexit #İngiltere #Avustralya #ile #serbest #ticaret #anlaşması #imzaladı