/LIC IPO: Sigorta devi Hindistan’ın en büyük hisse satışını açtı
LIC IPO: Sigorta devi Hindistan'ın en büyük hisse satışını açtı

LIC IPO: Sigorta devi Hindistan’ın en büyük hisse satışını açtı

Neredeyse ülke kadar eski olan LIC, Hindistan’da tarihi bir rol oynamış bir sigorta devidir.

#LIC #IPO #Sigorta #devi #Hindistanın #büyük #hisse #satışını #açtı